דיסקית הפועל לצוואר

15.00

דיסקית הפועל לצוואר

15.00