תקנון מבצע משפחות 2018

היכנסו לקריאת תקנון מבצע משפחות 2018

מאת: מערכת האתר - 16:56 | 23/07/2018 | (צילום: הפועל ירושלים)

1. מבצע "משפחות" (להלן: "המבצע") מיועד הן למינויים קיימים והן למנויים חדשים של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") כהגדרתם בתקנון זה, והכל בכפוף לכללים המפורטים בתקנון המבצע (להלן: "התקנון")

2. מנויים שימכרו במסגרת המבצע ימוקמו בארנה - אזור גלריות 5 ו-6 בלבד (להלן "גלריות 5,6")

3. מלאי המבצע 538 מנויים (גלריות 5,6)

4. אופי ההטבה – ברכישת אחת מחבילות המשפחה (המכילה 3 מנויים שנתיים לכל הפחות) תינתן הטבה מנוי ילד ראשון ללא תשלום. תוצע בנוסף למעוניינים אפשרות לרכוש מנוי הורה וילד במחיר הנחה (ללא ילד ראשון חינם)

4.1 תקופת המבצע: 24/07/18 – 06/10/18 או עד גמר המלאי (הראשון מביניהם)

4.2 המכירה תתבצע בכפוף להוכחת קרבה משפחתית ראשונה באמצעות ספח תעודת זהות, לא תתאפשר מכירה במבצע מכל קרבה אחרת משפחתית או חברית

4.3 מחירון:

 חבילה

מבוגר

מבוגר

ילד ראשון

ילד שני

ילד שלישי

סה"כ מנויים

סה"כ לתשלום

מבוגר ו-2 ילדים

₪ 850

-

₪ 0

₪ 540

-

3

1,390 ₪

2 מבוגרים וילד

₪ 800

₪ 800

₪ 0

-

-

3

1,600 ₪

מבוגר ו-3 ילדים

₪ 800

-

₪ 0

₪ 540

₪ 540

4

1,880 ₪

2 מבוגרים ו-2 ילדים

₪ 800

₪ 800

₪ 0

₪ 490

-

4

2,090 ₪

2 מבוגרים ו-3 ילדים

₪ 800

₪ 800

₪ 0

₪ 490

₪ 490

5

2,580 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך

5. הנהלת המועדון תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ללא הודעה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה

6. הגדרות

6.1 מנוי מחדש – אדם אשר רכש מנוי לעונת המשחקים 2017/18 בכספו (באמצעות אשראי או מזומן) ופרטיו רשומים במערכת המועדון

6.2 מנוי מבוגר – אדם מעל גיל 18 שאינו בשירות צבאי/לאומי

6.3 מנוי ילד – קטין עד גיל 18 / חייל בשירות סדיר או שירות לאומי שנרכש עבורו מנוי על ידי מי מקרובי משפחתו ופרטיו המלאים נמצאים במערכת הכרטוס – "טופטיקס" של משרדי המועדון

7.4 מנוי חדש - מנוי לעונת המשחקים 2018/19 אשר לא היה מנוי לעונת 2017/2018.

8. התניות

8.1 המבצע יהיה בתוקף רק בתקופת המבצע ורק ביחס לעונת 2018/19 בלבד.

8.2 מי שימצא ויוכח כי הונה את המועדון, יהיה רשאי המועדון לבטל את המנוי ולגבות את העלות היחסית/ מלוא הסכום ללא הטבות המבצע

8.3 אין כפל מבצעים או חפיפה עם מבצעים אחרים של המועדון

8.4 המועדון, עובדיו, מנהליו, יועציו ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, שיגרם כתוצאה מהוצאתו אל הפועל של המבצע ו/או קיומו של המבצע, ו/או שינויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע

8.5 מובהר ומוסכם כי הוראות הדין הישראלי בלבד יחולו על ההסכם, וכל התדיינות בין הצדדים תתנהל אך ורק בישראל, בבית המשפט המוסמך בירושלים.

Kobe Bryant

Back to Top