בעלי הקבוצה

בעלי הקבוצה:

אייל חומסקי - מנהל שותף

שלום מנורה

הווארד ווייטשנר

דיוויד קליינהנדלר

 

Back to Top